- Sản phẩm đổi phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng và chưa sửa chữa.
- Thời gian đổi hàng trong vòng 7 ngày
- Sản phẩm mua trong chương trình có mức giảm giá dưới 30%
- Khách hàng chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch. không hoàn trả lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
- Chỉ hỗ trợ đổi tối đa một sản phẩm được đổi một lần, không hỗ trợ đổi hàng đối với sản phẩm đã đổi một lần trước đó
- Thời gian đổi hàng đối với khách HN muốn qua trực tiếp văn phòng đổi thì phải sau 12h trưa
- Vải sờn sau khi nhận sẽ không được đổi hàng mà sẽ chỉ hỗ trợ sửa hàng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0373.426.456