1.  Thời gian đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày.

2.  Sản phẩm đổi phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng, chưa qua giặt là hay sửa chữa.

3.  Sản phẩm mua trong chương trình có mức giảm giá dưới 30%.

4.  Khách hàng chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch.

5.  Hỗ trợ đổi tối đa 2 lần, tuy nhiên, khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí gửi hàng của lần 2.

6.  Thời gian đổi hàng đối với khách Hà Nội, muốn qua trực tiếp văn phòng đổi sẽ là sau 12h trưa.

7.  Vải sờn sau khi nhận sẽ không được đổi hàng mà sẽ chỉ hỗ trợ sửa hàng.

8.  Không hỗ trợ hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

1900.636.658