Tuyển dụng

Friday 10, February, 2023

Giám Đốc Kinh Doanh Online

1.Thời gian làm việc: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Thứ 7) * Thu nhập:  2.000USD  - 4.000USD + (+ESOP)  2.Mô tả công việc:  - Xây dựng chiến lược, kế hoạch và điều hành hoạt động kinh doanh Sale Online và Marketing (Mảng Facebook Ad...

Friday 10, February, 2023

Giám Đốc Kinh Doanh Chuỗi Cửa Hàng

1.Thời gian làm việc: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Thứ 7) * Thu nhập:  2.000USD  - 4.000USD + (+ESOP)  2.Mô tả công việc:  - Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh, Chiến lược và Kế hoạch Nhân sự của Bộ phận Kinh doanh bao gồm như...

Thursday 12, January, 2023

Chuyên Viên Trải Nghiệm Khách Hàng

1. Thời gian làm việc:  + Ca 1: 8:00 - 16:00  + Ca 2: 14:00 - 22:00  2. Thu nhập: 15.000.000 VND - 18.000.000 VND  3. Mô tả công việc:  - Nghiên cứu thu thập dữ liệu và phân tích nhu cầu, hành vi của từng nhóm khách hàng qua các kênh, các điể...

Thursday 12, January, 2023

Trưởng Nhóm Đào Tạo

1. Thời gian làm việc: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)  2. Thu nhập: 20.000.000 VND - 30.000.000 VND 3. Mô tả công việc:  - Lập kế hoạch đào tạo tháng/quý/năm - Tham mưu xây dựng chính sách đào tạo cho từng mục đích và nhóm đối tượng đ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

1900636658