Tuyển dụng

Thursday 04, tháng 8, 2022

VỊ TRÍ CỰC HẤP DẪN - Trưởng phòng truyền thông

1. Mô tả: - LẬP KẾ HOẠCH + Xây dựng kế hoạch truyền thông đáp ứng mục tiêu được giao ( kế hoạch năm/ Quý/ tháng/ tuần/ ngày) + Xây dựng phương án và kịch bản truyền thông hiện thực những hoạt động truyền thông trong năm - QUẢN LÝ NGÂN SÁCH + X...

Thursday 04, tháng 8, 2022

Chuyên viên chiêu mộ nhân tài

1. Mô tả: - Thực hiện các kế hoạch tuyển mộ, tuyển chọn nhân tài bên ngoài và nguồn nhân lực nội bộ. - Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả. - Đăng tin tuyển dụng trên Fanpage Công ty, các Sàn tuyển dụng và các Group – Diễn đàn mạng xã hội...

Thursday 04, tháng 8, 2022

Chuyên viên đào tạo

1. Mô tả: - Xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo về văn hoá doanh nghiệp, lộ trình đào tạo, quy trình quản lý đào tạo, tác phong, tiêu chuẩn, bộ kit cho nhân viên. - Nghiên cứu sửa đổi, cải tiến chương trình đào tạo nội bộ, giáo trình đào tạo, phương pháp ...

Thursday 04, tháng 8, 2022

Chuyên viên quản trị kênh social

1. Mô tả: - Xây dựng chiến lược social media qua các bước: nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng tiếp cận, xác định kênh tiếp cận, định vị sản phẩm. - Lên kế hoạch nội dung, chuẩn bị hoặc biên tập các nội dung tương tác trên hệ thống mạng xã hội của doanh...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

1900636658